Екип

IMG_4160

Валерия Рачева

Здравейте! Аз съм Валерия Рачева,  основател на “Магията на детството”,  пространство за семейства, които имат нужда от подкрепа в един и друг етап от родителството.  “Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и намери. Именно това правят нещотърсачите.” С този цитат от Пипи Дългото Чорапче моето представяне може да започне и да приключи… Точно това се старая да правя непрекъснато в работата си – да търся причини и да намирам решения.

А иначе съм детски психолог по професия, с 14 години опит в работата с деца и подрастващи с особености в развитието и поведението. Имам бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Детско-Юношеска и Училищна Психология, и двете към Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Също така съм и хранителен терапевт, обучена към американската програма SOS Approach to feeding. Вече четвърта година практикувам хранителна терапия с деца от 6 месечна възраст. 

Преминала съм редица допълнителни обучения и семинари, работила съм по чуждестранна система за ранно детско развитие. Съосновател съм и на „Шарено детство“, Център за психологическо консултиране и ранно детско развитие. Интересът ми към хранителната терапия започна в следствие на много истории и заявки от страна на родители на деца, които проявяват капризи при хранене. В търсене на правилния подход попаднах на SOS Approach to Feeding и реших да започна да се сертифицирам към тяхната програма. Към момента имам покрито ниво консултант. За мен храненето е много повече от засищане на глада и приемане на определени калории, витамини и минерали. Започнах да се занимавам с хранителна терапия, тъй като смятам, че храненето е процес, който носи много за детското развитие като цяло. Основната ми мисия при работата с деца с хранителна проблематика е да покажа на семействата, че храненето заедно е от огромно значение. То е и ключът към успеха за създаване на здравословни хранителни навици и една по-здрава и добра връзка с храната. 

WorkPhoto1

Надежда Маркова

Здравейте! Казвам се Надежда Маркова и съм психолог в „Магията надетството“. Завършила съм семестриално бакалавърска степен по Психология в Софийския университет, предстои ми държавен изпит.

Работила съм в Център за ранно детско развитие и психологическо консултиране „Шарено детство“, където водех групи за деца и родителите им и провеждах индивидуални сесии под супервизия. Преминала съм стаж за индивидуално психологическо консултиране и на възрастни. Стремя се да участвам в различни обучения и стажове по специалността, за да придобивам и усъвършенствам уменията си.

Подходът ми в работата е да проследявам различните фактори, които оказват влияние върху детското развитие – биологичните, психологичните и социокултурните. За мен е изключително голяма отговорност и вдъхновение да гледам света през очите на всяко едно дете и неговите преживявания, да помагам в разгръщането на потенциала и силните му страни. Стремя се да подхождам с разбиране, търпение и емпатия към трудностите, които срещат децата и техните семейства.

AAA_1279-2

Боряна Илиева

Здравейте! Казвам се Боряна Илиева и заемам длъжността „Психолог” в „Магията на детството”. Водя групи за социална адаптация и детско развитие. Индивидуална работа с деца под супервизия. 

Дипломирах се с бакалавърска степен по Психология в Софийски Университет “Св. Климент Охридски “, като ще продължа обучението в магистърска програма “Клинична психология”.

Вярвам, че свързването между човешките същества е една от най- значимите фактори за цялостното функциониране както на човека, така и на цялото общество. За това смятам, че ранната връзка между родителите и детето е предопределяща за по- нататъшния живот на личността. 
 
Интересите ми в сферата на психологията са свързани със стилове на привързване на деца и възрастни и изграждане на здрави взаимоотношения. Обект на моя интерес са и детските травми и как се отразяват на качеството на живот. Основавайки се на биопсихосоциалния подход, разбрах, че личностните особености и поведения могат да бъдат породени от много и различни фактори.
В наш интерес да разбираме първопричините и да даваме адекватни стратегии и методи за справяне с тях.

Всеки един индивид изпитва нужда да изрази себе си, да е спокоен, разбран и с готовност предоставям защитена среда за изразяване на емоциите. Благодарение на работата ми като психолог правя света по- добро място, защото всяка една усмивка е подарък.
Александра_Иларионова

Александра Иларионова

Здравейте! Казвам се Александра Иларионова и заемам длъжността „Психолог“ в „Магията на детството“. Водя групи за социална адаптация и детско развитие. Индивидуалната работа с деца работя под супервизия.

Завършила съм психология семестриално в Нов български университет, като остава да защитя дипломната си работа.

Професионалните ми интереси обхващат изграждането на личността и нейните индивидуални характеристики, емоционалните и поведенчески особености, както и тези в развитието. Имам особен интерес към травмата и нейното влияние върху цялостното функциониране на детето.

Приемам професията си като мисия и още от първи курс стажувам и събирам опит. Работила съм с деца с проблеми в развитието и такива с трудности от емоционален и поведенчески характер. Имам опит с хора с редки заболявания, стажувала съм една година във ВМА и преминах през различни сертифицирани обучения за терапевтична интервенция за деца и възрастни.

В работата си обичам да намирам баланс между прилагането на точната теория и усещането на индивидуалната нужда на всяко дете. Вярвам, че децата имат свое темпо и аз го следвам, уважавам тях, техните чувства и преживявания, а когато ми се доверят- с общи усилия намираме решения и създаваме умения.

Тамара

Тамара Попова

Здравейте! Казвам се Тамара Попова и съм логопед в „Магията на детството“. Образованието ми съм придобила в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – град Варна.

 

По време на обучението ми съм преминала през различни практически курсове и стаж. Професионалните ми интереси са насочени към ранното детско развитие; диагностика, превенция, терапия на езиково-говорни нарушения при деца и ученици; нарушения на речевата плавност; специфични нарушения на способността за учене – дислексия, дисграфия; речеви-моторни нарушения; генерализирани разстройства на развитието и други.

 

В логопедичната терапия освен утвърдените методики за работа се стремя да използвам разнообразни терапевтични подходи, които са персонализирани според нуждите на всяко дете. В практиката обичам да разнообразявам задачите и да включвам нещо ново, с което да ангажирам вниманието на детето и едновременно да развивам ново умение. 

 

Важна цел за мен е да подпомогна децата да постигнат по-добра комуникационна компетентност. Комуникацията с родителите и обратната връзка за мен е от ключово значение по време на терапевтичната работа. Стремя се да включвам родителите в терапевтичния процес. Това спомага за постигането на успехи в работата и изгражда силна връзка между детето и родителите.

Контакти​

Валерия Рачева