Логопедична Терапия

Консултация логопед - родител

Консултациите с родители са основна част от работата с децата. На тези консултации се обсъжда какъв е проблемът на детето, договарят се целите, които се поставят в работата, обсъжда се напредъка или регреса (понякога и това се случва, по обективни или не причини … ), дават насоки за работа вкъщи. Възможно е да не последва работа с детето.

Логопедични консултации с дете

Логопедичната терапия използва стратегии, съобразени с конкретното състояние на всяко дете. Стратегиите могат да включват: говорна и езикова терапия; орално-моторни упражнения и масажи. Броя на консултации се определя според нуждите и възможностите на детето. Препоръчват се при притеснение относно проговарянето на детето, късно проговаряне, трудности в общуването, заекване, трудности при произнасяне на отделни звукове, лоши постижения в училище, трудности в комуникацията и др. Първо се срещаме с родителите, които ни разказват за проблема и заявката. След това се уговарят консултациите на детето.

Контакти​

Валерия Рачева